Църквата в Земен: На път към храма на цар Соломон

Манастирът

В настоящата статия основно място заема Земенския манастир "Свети Йоан Богослов" и едноименната църква, намираща се в неговите предели. Манастирът се намира в град Земен, област Перник, а църквата е най - старата постройка, обвита с множество легенди и интригуващи догадки около формата й и уникалните стенописи с библейски сцени в нейната вътрешност, разгледани подробно в "Тайните на църквата в Земенския манастир: Известните факти и легенди". Сега ще насоча вашето внимание към математически аспекти на храма, които изненадващо се преплитат с други постройки и данни в писмени източници от древността.

Църквата "Свети Йоан Богослов" датира от самото основаване на манастира през 11 век и представлява просто кубообразно помещение с размери: дължина 9,18 м; ширина 8,71 м; височина 7 метра (11,20 метра с купола). Изградена е с добре издялани бигорни блокчета, съединени с хоросанова спойка. Геометричното изпълнение е на изключително ниво - кръговата основа на купола всъщност е вписана в квадрат, каквато фигура е и основата на храма.На пръв поглед, ширината и дължината на църквата имат съвсем лека разлика или по - точно - 0,47 метра. Интересният момент е, че това число ни отвежда към Библията и мерната единица използвана там - т.нар библейски кубит или библейски лакът. 

Кубитът

Кубитът (или лакътят) е древна единица за дължина, базирана на разстоянието от лакътя до върха на средния пръст. Обикновеният лакът е разделен на 6 длани × 4 пръста = 24 единици / пръста, а кралските лакти добавят още една длан за 7 длани × 4 пръста = 28 единици / пръста. Съществуват множество видове: древноегипетски кубит, кубит от Месопотамия, от Древна Гърция, от Древен Рим, от ислямския свят и други, като нашето внимание привлича т.нар. библейски кубит или библейски лакът, особено в контекста на нашето изложение около Земенския манастир. Според различни източници, срещаме следните размери в метри:

1 библейски кубит / лакът - 0,4600 м
Източник: печатно българско издание на Библия от 1912 година. На много читатели ще им бъде интересно да видят и други мерни единици, които са описани в такъв стар източник - публикувам ги и тях - "Таблица на мерки, теглилки и монети, които се срещат в Светото писание"
1 библейски кубит / лакът - 0,4445 - 0,4470 м

Според надписът от Силоам (Siloam inscription). Надписът описва изграждането на тунел, отвеждащ вода, който въз основа на стила на писане е датиран към 8 век пр.н.е. Изрично е описана дължината на съоръжението - 1200 кубита и стойността на мерната единица е преизчислена на база реалната измерена дължина.

1 библейски кубит / лакът - 0,4570 - 0,4572 м
Oсреднена стойност за изчисления, посочена от множество изследователи и автори на специализирана литература - около 18 инча

1 библейски кубит / лакът - 0,4700 м
Оптимална стойност при различни пресмятания - между 18 и 19 инча.

1 библейски кубит / лакът - къс 0,4500 м и дълъг 0,5250 м
Археологически доказателства от Израел предполагат, че 52,5 cm = 20,67 инча и 45 cm = 17,71 инча представляват дългите и късите лакти от библейско време в библейските местоположения.

В научната литература не съществува единен консенсус около точния размер на библейския кубит. Много автори посочват, че реалната дължина на лакътя може да бъде определен само чрез дедукция, а не директно, поради противоречивата историческа информация, като ние виждаме, че размерът му варира в горната част на тесните граници 0,45 м - 0,46 м - 0,47 м.  Големият интерес към тази мерна единица произтича от няколко фундаментални описания с изключително точни подробности в религиозната литература.

Ковчегът на Завета

Кивотът на Завета или Божият Кивот е бил най - свещената религиозна реликва на израилтяните. Описва се като дървено сандъче, обвито с чисто злато и покрито със сложен (с много детайли),  златен капак, което съдържа каменните плочи с десетте Божи заповеди, получени от Мойсей на планината Синай, както и съд с манна и жезълът на Аарон. В писмените източници има много точно описание и размери за този артефакт: дължина 2 лакъта и половина, ширина 1 лакът и половина и височина 1 лакът и половина (2,5 х 1,5 х 1,5 кубита).

Carrying the Ark of the Covenant: gilded bas-relief at Auch Cathedral, France

Скинията

Преносимо земно жилище на Бог, използвано от израилтяните. В съответствие с библейските описания, в Скинията е имало специално кубообразно помещение за Кивота на Завета, т.нар Светая Светих (Holy of Hollies), чиито размери са били: 10 x 10 x 10 кубита (ширина /дължина /височина). Самата Скиния е била общо 10 х 30 х 10 кубита (ширина /дължина /височина).

Храмът на Соломон

Соломоновият храм е първият еврейски храм в Йерусалим. Той представлявал главната фокусна точка на юдаизма. Храмът е завършен през 10 век пр. Хр. и разрушен от вавилонците през 586 г. пр. Хр. Описанието на храма на Соломон е дадено в I Царе и II Летописи и е забележително подробно. 
Тук размерите, срещнати при Скинията, нарастват двойно - храмът е 20 х 60 х 30 кубита (ширина /дължина /височина), като помещението с Кивота - "Holy of holies" или Светая Светих", е с размери 20 х 20 х 19/20 кубита (ширина /дължина /височина). Обичайното обяснение за несъответствието между височините - на тази част от храма и на самия храм е, че подът му е бил повдигнат.

https://en.wikipedia.org/wiki/User:Reddi

Математическите насоки в Земенската църква

Упоменатите точни размери в религиозните източници на Кивота, на помещението за него - Светая Светих и на Соломоновия храм намират много интересна пресечна точка с църквата в Земен. Още повече, че тя е с неповторима архитектура и е национално богатство, чието значение надхвърля границите на страната ни. 

При по - близък поглед върху размерите на църквата в сантиметри / метри и при наше преизчисление през точни / цели кубити се получава нещо интересно - интериорът и екстериорът на сградата са планирани в кубити / лакти.

1-ви ред:
Цели стойности в кубити / лакти 

2-ри ред:
Това са изходните данни за нашите изчисления.
ширина - 9,18 м / дължина - 8,71 м / височина - около 7 метра без купол - около 11,20 м с купол

3-ти ред:
Размер в метри на 1 кубит / лакът на база предходните два реда.

20191524
9,188,717,0011,20
0,4590,4580,4670,467

Веднага забелязваме, че стойностите на кубитите не се отличават особено от първоначално изследваните от нас и са точно в тесните граници от посочения по - горе диапазон.

Автоматично можем да предположим, че кубообразната форма на църквата води директно към кубообразната форма на Светая Светих в Соломоновия храм - 20 х 20 кубита, както е видно и от многото схеми и проучвания на тази библейска сграда.

Височината на храма е някаква вариация или съотношение - 24 и 15 кубита (24/15=1,60), която е много близо до Златното сечение ( φ = 1,618033.... ).

Дали можем да открием и другата известна константа - числото ПИ ( π = 3,141592... )?
Ако пресметнем обиколката на църквата, получаваме 35,78 м. Разделяме на височината 11,20 м и получаваме 3,195... , което също ни приближава до ПИ (в кубити се получава малко по-голяма стойност - 78 / 24 = 3,25). 

Като такъв тип геометрично кодиране чрез размери в трите измерения съвсем естествено се сещаме, че има един монумент, който е единственото оцеляло чудо на света, в което също можем да открием числото ПИ чрез съотношение между обиколката на основата и височината - Голямата пирамида в Гиза, Египет. Периметърът на основата й е 921,32 метра, ако я разделим (обаче) на 2 пъти нейната оригинална височина - 146,6 метра, ще получим 3,142...., което е абсолютно точно съвпадение с известната константа.

Вътрешността на църквата също ни предлага точни размери в кубити / лакти. 


Диаметърът на кръга в средата на църквата (диаметърът на купола) всъщност е 5 кубита, а неговият радиус е 2,5 кубита. Това кореспондира и с Кивота на Завета (Ковчега на Завета), чиито точни размери са точно 1,5 кубита ширина и 2,5 кубита дължина.

Ако се вгледаме в други размери, ще забележим, че четирите колони във вътрешността са широки 2 х 2 кубита, а разстоянията между колоните и стените е 3 кубита. 

Очвидно са използвани точни мерки за интериора и екстериора - 2, 3, 5, 15, 20 кубита, като има и насочващи разлики (20 - 19)(25 - 24) и насочващи съотношения - примерно за насочване към преминаване от една мерна единица в друга или за насочване към точен размер или пък направо за посочване на изцяло използвана система от мерки.

Историческите преплитания

Всъщност едно от правдоподобните обяснения за забележителния интерес към църквата е, че в размерите са закодирани точни мерки и насоки към архитектурата на Соломоновия храм и използваните за тази цел кубити / лакти. На база тези "еталони", в комбинация със стенописите, може да се описва точно местоположение или пък предполагаемо такова на най - свещения световен религиозен предмет - Ковчега на Завета. 

Датировката на построяването на храма ни отнася към единадесети век - диапазон 1001 - 1100 година. Около това време в нашата страна са финалните години на Първото българско царство, чийто последен владетел е Пресиян II, управлявал през 1018 година. След това България пада под Византийско владичество до 1185 година. През 1119 година е основан рицарския орден на Тамплиерите (или Бедните рицари на Христа и Соломоновия храм) от група рицари, начело с Юг дьо Пайен, след Първия кръстоносен поход. Самият кръстоносен поход се състои в периода 1096 – 1099 година, като приключва с превземането на Йерусалим, където се установяват и рицарите - тамплиери в търсене на нещо, което все още убягва на историците или пък не е достигнало като информация до нас. Ще очертая схематично хронологията на тези събития, за да може разсъжденията и погледът ни да бъдат проследими.

1001 - 1100    (В периода): Построяване на църквата в Земенския манастир "Свети Йоан Богослов"

1018 - 1185    Византийско владичество по българските земи

1096 - 1099    Първи кръстоносен поход

Източник:https://cliopgishumen2017.blogspot.com/

1119                
Създаване на Ордена на Тамплиерите. Бургундския рицар Юг дьо Пайен и Годфроа дьо Сен Омер, заедно с други седем френски рицари, се представят в двора на краля на Йерусалим Балдуин II и отправят молба към него да им позволи да охраняват поклонниците по пътя им от Яфа до Йерусалим. Кралят се съгласява и им предоставя южното крило на двореца, близо до Храма Господен, който според легендите бил построен на мястото на древноюдейския храм на Соломон. Колкото и странно да е, рицарите започнали изкопни работи в подземията на храма и рядко излизали навън в продължение на поне седем години. Израелски учени открили един от тунелите, прокопани от тях, някъде около 1970 година.

1127                 
Кралят на Йерусалим изпраща Юг дьо Пайен при папа Хонорий II с молба Светият престол да свика нов кръстоносен поход. Юг дьо Пайен носи и препоръчително писмо от Балдуин II до Бернар от Клерво, в което кралят настоятелно моли абата да съдейства за изпълнението на мисията на „рицаря-тамплиер“.

1128               
Свикан е църковен събор, на който папа Хонорий ІІ официално утвърждава Ордена на Тамплиерите и неговия устав, като отнема юрисдикцията на епископите и поставя рицарите в подчинение и зависимост само от римския папа. Рицарят Юг дьо Пайен е обявен за първи Велик Магистър на Ордена. Благодарение на подкрепата на св. Бернар (Бернар от Клерво), към ордена започнали да идват нови членове и финансирания, които го превърнали скоро в най - богатия орден в Европа.

1130 - 1312
Период на съществуване на рицарския орден на Тамплиерите. Възход на ордена. Могъщество и влияние. Разпускане на ордена.

Тук логично изниква въпросът - защо деветимата рицари започват разкопки на точно определено място при пристигането си и какво са търсили? Според известния автор Греъм Хенкок, рицарите са търсили Кивота на Завета, който, според легендата, е бил скрит на тайно място под Светая Светих при нахлуването на вавилонците през 587 г.пр.н.е. в Соломоновия храм. Всъщност, не е ясно какво са открили първите тамплиери вследствие на своето пребиваване на Храмовия хълм, но както видяхме, техният предводител, заедно с Андре дьо Монбар, неочаквано се връщат обратно във Франция, където получават изключителна подкрепа от св. Бернар. С какво са спечелили неговата помощ - просто роднински жест (бил е племенник на рицаря Андре) или пък са му споделили за свои интересни открития при проучванията си? 

Строежът - карта с насоки

Съобразно посочените факти можем да допуснем като абсолютно възможно изграждането на малката църква в Земен като строеж с кодиран архитектурен план, извършен в горепосочения възможен годишен диапазон (1000 - 1130 година), който би насочвал към реални места в Йерусалим (Храмовия хълм), към използвани мерни единици (библейски кубит / лакът), както и към точни размери на помещения или постройки в Светите земи - Скиния, Храмът на Соломон с вътрешната стая Светая Светих, където е стоял Ковчегът на Завета. Местоположението на църквата е малко встрани от основните пътища на кръстоносците (например древния римски път Виа Милитарис / Виа Диагоналис през България към Константинопол: Белград - Ниш - Сердика - Пловдив - Одрин), но пък е достатъчно близо до тях при нужда от посещение или пък за използване (вижте и приложената карта по-горе). Съвсем логично е да се предположи, че малката църква в Земен е имала своето място в периодите на пътувания с разнообразни цели по суша в тези времена. Анализирайки изходните данни до момента, можем да зададем следните финални обобщаващи въпроси:

Възможно ли е Земенската църква "Свети Йоан Богослов" да е била ключ към местонахождението на най - ценния артефакт от древността - Кивота на Завета?

Насоките в този българския храм ли са дали солидната основа за възхода на най - влиятелния орден в Европа - Ордена на Тамплиерите?

Универсалният език на математиката може ли да ни отведе до реални археологически находки, които да потвърдят истинността на библейски легенди?

ПС: Този материал предоставя само насоки за бъдещи изследвания с инструментариума на математиката, архитектурата и геодезията. Всички предположения са възможни, но спекулативни по природа, предвид непроследяемостта на точни исторически данни и факти, които да ги потвърдят еднозначно.

Владислав Лозанов @ юли 2024


Коментари

  1. Интересно изследване, поздравления!!! Прочее, има и друга връзка между нашите деди и старите евреи. Храмът на Соломон е строен от хората на финикийския цар Ахирам [Хирам], а самите финикийци са амалгама от ханаанци и Морски народи, най-вероятно пеласги, тевкри и мизи. Самият Соломон се жени за дъщерята на фараон Шешонк I [библейският Шишак], а той е представител на XXII династия, представена от народа мешуе, т.е. мизи.

    ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар