неделя, 13 май 2018 г.

Надписът на входа на Голямата пирамида в Гиза!

В Голямата / Хеопсовата / пирамида няма намерени надписи, освен много противоречивия надпис / картуш / на Хеопс, открит от полковник Хауърд Вайс / Howard Vyse/ през 1837 година в Камерата на Кембъл, разположена над Царската камера, който претендира да е автентичен.

Интересното е, че съществува надпис от външната страна на пирамидата - точно над самия й северен вход. Този надпис не е особено популярен в анализите на Голямата пирамида, но мисля че е от съществено значение. Няма доказателства, за това, че е направен от строителите на пирамидата, но е не по-малко загадъчен.

Според мен - това е език на геометрията и представлява:
Изписани в равнина успоредна на равнината на основата !!! Това е важно според мен!!!

1ви символ V - ъгъл
2ри символ - кръг с черта - означение на ФИ златното сечение
3ти символ - три успоредни прави - ъгъл на пирамидата - има три рамена
4ти символ - кръг с две черти - означение на ФИ златното сечение, повдигнато на квадратПочти нищо не се коментира около този надпис - и той, както и пирамидата, остава пълна загадка.


Това е Северния вход на Голямата пирамида /снимка с линк/

Дали е направен от създателите - строители или е добавен по-късно?

Това е детайлно изображение на надписа:


Източник на снимката: http://piramidasunca.ba/eng/latest-news/item/8960-resonance-in-paleo-sanskrit-inscriptions-on-the-great-pyramid.html


A това е самият надпис отново:


Източник на снимката: http://piramidasunca.ba/eng/latest-news/item/8960-resonance-in-paleo-sanskrit-inscriptions-on-the-great-pyramid.html

Детайлен изглед на надписа при входа на Голямата пирамида! За да се визуализира по-добре!Ето и две  любопитни статии по въпроса:

1. От сайта на Робърт Шох

http://www.robertschoch.net/Khufu%20Cheops%20Pyramid%20Giza%20Cabbala%20Genesis%20Colette%20Dowell%20CT.htm

2. От Алекс Путни за human-resonance.org / Alex Putney for Human-Resonance.org /

http://piramidasunca.ba/eng/latest-news/item/8960-resonance-in-paleo-sanskrit-inscriptions-on-the-great-pyramid.html

Възможно обяснение от Алекс Путни  / Alex Putney /:

Цитат от статията по-горе

This short statement comprises a concise explanation of the main infrasonic function of the Great Pyramid --global infrasonic synchronization of the collective human consciousness, thereby endowing feminine forces: vi Sani raua ra Yoni --"From masculine force, thundering, granting feminine."

"Това кратко изявление съдържа кратко обяснение на главната инфразнична функция на Голямата пирамида - глобална инфразионна синхронизация на колективното човешко съзнание, като по този начин дарявайки женските сили: vi Sani raua ra Yoni - "От мъжка сила, гръмотевична, женствена"."


Благодаря за Вашето внимание!

2 коментара: