Загадъчният Шамир на Цар Соломон


Срещали ли сте информация за загадъчния Шамир на цар Соломон?
Бил ли е той част от уникална древна технология?


В "Гемара" / част от еврейския Талмуд / шамирът (на еврейски: שמיר) е описан като червей или вещество, което има силата да пробива, реже или разрушава камък, желязо и диамант. 


Източник на снимката:

https://gnosticwarrior.com/wp-content/uploads/2014/08/Worms-shamir_solomon.gif


Според различни източници, Цар Соломон го е използвал при строежа на сградата на Първия храм в Ерусалим като заместител на режещите инструменти. За изграждането на храма, който олицетворявал мира, не е било подходящо да се използват инструменти, които биха могли да предизвикат война и кръвопролития.


"Основите на Първия храм в Йерусалим"

Шамирът е смятан за съществувал във времето на Мойсей, като едно от десетте чудеса, създадени в навечерието на първата събота, точно преди завършека на сътворението.

Каква е същността на Шамир?


Източник на снимката:

Ето какво казва за него известният писател Имануел Великовски в свое есе по темата:

" В Талмуда и Мидрашим има много препратки към Шамир - приписват му се необичайни качества  Например, че може да разпада / дизентигрира всичко, дори здрави и много издръжливи камъни. Рабинската литература го описва като използван за гравиране на нагръдника на първосвещеника. Сред притежанията на Соломон шамирът е бил най-чудното такова. Цар Соломон имал желание да притежава Шамир, защото бил чувал за това от по-ранни дни; познаването на Шамир всъщност се приписва от равинските източници на Мойсей. След дълго търсене зрънце или частица от Шамир с размерът на ечемик-царевица е открит в далечна страна, в дълбините на кладенец и донесен на Соломон. Но странно, той загубил своите способности и станал неактивен няколко столетия по-късно, около времето, когато Храмът на Соломон бил унищожен от Навуходоносор."

"Информацията, открита в древни източници - че Шамир е бил зеленикав минерал, че е толкова голям, колкото зърно ечемик-царевица; че може да повреди всичко, дори метали и други минерали, освен оловото, а единствената защита от него е чрез поставянето му в оловна кутия; че има "поглед", който разпадал нещата, без да оставя частици или прах; че е станал неактивен след период от четиристотин години - всички разкриват истинската природа на Шамир."

Източник на текста: https://www.varchive.org/ce/shamir/shamir.html

Начинът му на съхранение е описан по следния начин: 
"Той се съхранява обвит във вълнен плат в кутия, изработена от олово и напълнена с ечемичени трици."

Да обобщим - това интересна легенда ли е или може би чиста истина от древността?

Шамирът е бил минерал или вещество или дори жив организъм, чрез който е била възможна обработката на камъни, каменни блокове, метали и скъпоценни камъни - било е достатъчно обработваното "изделие" да бъде поставено "пред погледа" на Шамир. За да е безопасна употребата му е държан в оловна кутия, като най - странното, че Шамир става неактивен след определен период и то завинаги.

Дали това не е било частица от древна технология, енергийно зависима от радиоактивни вещества с период на разпад като уран или радий?

Тази технология е била използвана в предпотопни времена за обработка и изработка на множеството каменни монументи в света, а Цар Соломон успява да открие последна активна останка от нея / Шамир / и да я използва докато е активна? 

Уникална древност, нали? Мисля, че всичко се подрежда перфектно!

Източник на част от информацията: Wikipedia

@2018 Владислав Лозанов
Коментари