Интересно математическо съвпадение в числото ПИ !В десетичното представяне на π / ПИ = 3.14159….. / се появява уникална последователност от 6 / шест / цифри „9“ , започваща от 762-та десетична позиция.
На снимката е отбелязана в червено.


Тази последователност става известна поради това, че е математическо съвпадение / mathematical coincedence - Want to find what is it ? / и поради идеята, че човек може да запамети цифрите на π до тази позиция, да ги рецитира и да завърши с "девет девет девет девет девет девет девет и така нататък", което изглежда предполага, че π е рационално.

/ π е ирационално число, т.е. то не може да бъде представено като отношение на две цели числа  – например 22 / 7 е супер близко до стойността на пи, но не е точно /.

Най-ранното известно споменаване на тази идея се появява в книгата на Дъглас Хофщадър от 1985 "Метамагични теми", където Хофстатер заявява :

„Самият аз веднъж научих 380 цифри от π, когато бях млад и ученик. Моята амбиция беше да стигна до това място от пи, 762 цифри поредица в десетичната му част, където тя стига до "999999", за да мога да я изрека силно на глас, и после да кажа " и така нататък "..."

Тази поредица от шест цифри 9 понякога се нарича "точка на Файнман", заради физика Ричард Файнман, за който също се твърди, че е изразил същата тази идея в лекция.

Повече подробности в източниците по - долу.

Източник: Wikipedia.org

Източник: Уикипедия

Коментари