Пирамидите: Теория за глобалната комуникационна мрежа

Здравейте, приятели и почитатели на древните загадки!

С този материал искам да Ви запозная по-конкретно с един нов подход за анализ и обяснение на истинското предназначение на изградените пирамидални каменни структури / постройки по света - за по - кратко ще ги наричаме "пирамиди". Те са глобален феномен и са открити в множество географски отдалечени точки на нашата планета, извършват се непрекъснати проучвания, откриват се нови и нови пирамиди, тече постоянен дебат около тяхната история и съществуване. Формулирани са множество теории и всеки от нас има свое разбиране и усещане около световната загадка.

Нарекох теоритичното предположение, което Ви представям, с името "Пирамидите: Теория на глобалната комуникационна мрежа". Основните моменти около тази теория са представени с удебелен шрифт и под всеки има кратък, но доста информативен анализ. Мисля, че се получи една интересна изследователска теория със свой собствен облик и обаяние!

Цивилизация с глобална дейност в миналото

Натрупват се нови и все по-нови доказателства, че в далечното минало, на нашата планета е съществувала цивилизация с глобална дейност. Толкова много подобни и дори абсолютно идентични артефакти и постройки са открити и продължават да се откриват по целия свят - единственото логично обяснение е единен първоизточник на знания и технологии, които са прилагани в различни региони. Дори самите пирамиди, които разглеждаме в момента, имат изключително много сходства в дизайна си, разбира се, не само в своята геометрична форма. Ето и един пример за специфична строителна техника от различни географски точки - вижте трите снимки по-долу - това са строежи от Централна Америка, Европа и Африка.


Хондурас, Централна Америка

Крим, Украйна / Русия, Европа / Азия

Дашур, Египет, Африка

Ето и други древни мегалитни съоръжения с идентичен външен вид, които се срещат в изключително отдалечени географски точки - долмените. Те също предполагат координация на информация и единен източник на проект за изработка.


Долмен от Франция, Европа

Долмен от Йордания, Близък изток, Западна Азия

Долмен от Индия, Южна Азия

Долмен от Корейския полуостров

С оглед всички факти и находки, допускаме с огромна доза сигурност, че в древността е съществувала развита напреднала техологична цивилизация, като нейни представители са се придвижвали по цялата планета посредством различни превозни средства - по вода, суша, въздух и под вода. Нямаме открити и категорично доказани такива машини или механизми, но съществуват множество описания в древни текстове - например виманите в Индия или огнените небесни колесници от множество митове и легенди. Отделно, мореплавателните съдове и умения на хората от миналото са били на особено високо ниво - факт, който съвременната наука подкрепя и доказа напълно в последните десетилетия.


Пушпака вимани изобразени три пъти - две летящи в небето и една кацнала на земята


Древен кораб от времето на Хеопс в Египет,
датиран от 2500 г.пр.н.е


Неслучайно използвам определението "цивилизация с глобална дейност в миналото" - това е много подходящо обяснение на момента, че напредналата цивилизация е имала дейности по цялата планета, но нейното географско място на местоживеене е възможно да е било ограничено до остров, континент или друго конкретно местоположение ( такива примери са легендите за Атлантида, Лемурия и т.н. ).

А замисляли ли сте се - не е задължително броят на превозните средства да е бил много голям и сега просто те чакат да бъдат открити от нас в своите древни хангари?

Безжично предаване на информация по целия свят 

Несъмнено, за придвижването и осъществяването на множество проекти по целия свят е била нужна координация и постоянен поток на информация. Интересно е, че ясни и конкретни писмени документи от дълбокото минало на света не са достигнали до нас. Мнозина смятат, че множество писмена и артефакти са били унищожени при инциденти и военни конфликти или са укрити от широката общественост от тайни общества през вековете. С оглед мащаба на древните проекти ( пирамиди, храмове, постройки, тераформиране, може би промяна на корита на реки, изграждане на язовири и пр. ) трябва да допуснем, че е съществувала глобална комуникационна мрежа, чрез която екипите на неизвестната напреднала цивилизация са осъществявали контакт с основния център за координация на процесите и извършваните дейности.

Това е много важен момент от теорията - всъщност всяка напреднала цивилизация с глобална дейност би поддържала комуникационна мрежа на определен принцип - просто вижте нивото на комуникации и обмена на информация на нашата съвременна цивилизация.

Съхранение на информацията на база кристална технология

Съществува огромна вероятност в дълбока древност да е използвана забравена или изгубена технология за съхранение на големи количества информация на кристални ( напр. кварцови ) носители. Логично е да се предположи, че информацията, обменяна чрез комуникационната мрежа трябва да бъде съхранявана по определен начин и една от възможностите е разглежданата.

През 2016 година, учени от университета в Саутхямптън, Великобритания обявиха, че са създали диск от кварцов кристал, който може да събере до 360 терабайта информация, като записът е толкова стабилен, че може да стои непокътнат в продължение на милиони години, като самият начин на записване е чрез лазерна технология.

Съществували са специално изработени кристали - по подобие на съвременните харддискове, които са били разположени в определени центрове ( сървъри ), които са поддържали функционирането на глобална информационна и комуникационна мрежа, използвана от древната напреднала цивилизация.

Дали някъде не ни очаква Александрийската библиотека в кристален вариант - непокътнат кварцов къс, пълен с безценна информация?


Библията, записана на вечен кристален 5 D кристален носител
Източник: University of Southampton 


Глобална комуникационна мрежа и места за съхранение на информация ( сървъри / библиотеки )

Тук идва и друг основен компонент на теорията - пирамидите по света са били специално изградени точки за достъп до глобалната комуникационна мрежа на напредналата цивилизация от миналото. При нужда от връзка, всеки екип на техни представители е можел да използва определена пирамида като място за комуникация - това обяснява защо пирамидите са разположени в множество отдалечени географски точки по планетата.

Анализирайки всички известни световни пирамиди, стигаме до извода, че е имало три ( или повече ) основни бази - комплекси за поддържане на функционирането на глобалната комуникационна мрежа - Централна Америка ( Мексико ), Африка ( Египет ) и Азия ( Китай ). Проследете илюстрациите по-долу. Лично мое предположение е, че основни места за съхранение на информацията от глобалната комуникация са били комплекса в Гиза и може би и център в Кайлаш, Тибет, който е много близо до китайските пирамиди в Ксиан.

За да се поддържа комуникационната мрежа в действие и да бъде възможен процеса по запис на информацията и достъп до съхранените масиви данни, в основните центрове е бил осигурен непрекъсващ поток или източник на енергия, което си кореспондира със схващането, че Голямата пирамида в Гиза е била функционираща енергийна централа или пък разгорещените спорове около стенописите в Дендера и вероятността в Древен Египет да е използвано електричество.


Пирамиди и аномални зони по света

Основни пирамидни комплекси по света

Ето как изглеждат и трите основни комплекса - интересното е, че имат изключителни сходства в архитектурата и теренното разположение.


Пирамидите в Гиза, Египет

Пирамидите в Ксиан, Китай

Пирамидите в Теотиуакан, Мексико

Пренос на данните в комуникационната мрежа

Най - важният момент в теорията - древната комуникационна система е използвала глобалните мрежи на земното магнитно поле, които са и предпочитани канали за циркулация на различни по своята природа енергии.

Известно е, че множество древни постройки и мегалитни обекти са разположени имено на ключови места на енергийните мрежи на планетата. Пирамидалната форма, в комбинация с използваните материали за изграждане на една пирамида, я вписва по перфектен начин в енергийните телурични потоци, което е и целта на нейното построяване - точка на достъп до глобална комуникационна мрежа, чиито потоци информация и данни текат по мрежите на планетарното магнитно поле.


Мрежата на земното магнитно поле

Пирамидата в Паленке, Мексико като пример за световна пирамида

Начин на достъп до комуникационната мрежа

Всеки екип от представители на древната напреднала цивилизация, която е съществувала в отминалите времена, е имал определен инвентар или устройство за достъп и свързване до комуникационната мрежа - наричам го за краткост КОМУНИКАТОР, работещ на база кристално - вълнова ( вибрационна ) обмяна на данни. Посредством комуникатора се осъществява координация на различни проекти - строежи, изследвания, измервания, дейности по тераформиране, координация на придвижване по въздух, суша, вода и под вода и много други - сами знаете от какво огромно значение е ефективната комуникация и пренос на данни в нашия съвременен свят и живот.

КОМУНИКАТОРЪТ има свой независим източник на енергия ( може би на база радиоактивност или електричество - вид батерия / акумулатор ) и някакъв вид КРИСТАЛЕН РЕЗОНАТОР като компоненти, за да може ефективно да изпълнява функциите си.

Точно тук ще попитам читателите - спомняте ли си Кивота на Завета? Мойсей и Свещената планина, появата на Бог, комуникацията и Божиите заповеди ( информационен масив )? Нова тема за Ентусиастите!


Кивотът на Завета -
"Moses and Joshua bowing before the Ark"
художник: James Tissot (1900 година)

Обобщение:

Теорията за глобалната комуникационна мрежа се опитва да даде отговор на въпроса "Какво е предназначението на пирамидите по света?". Тя синтезира в себе си обобщен прочит на всичко, което ни е известно за древността, като се придържа към изключително "земни" жители на Земята в дълбокото минало и познати физико - химични процеси и явления. Аз лични смятам, че кристално - вълновият обмен на данни е ключ към разкодиране истинската световна история и е напълно изгубена или умишлено укрита технология в наши дни.

Теорията за глобалната комуникационна мрежа може успешно да се комбинира с другите известни теории за предназначението на пирамидите - енергийни централи, вселенска комуникация, портали и т.н.

Любопитен момент, е че тя обяснява много елегантно как би функционирала цивилизация, имаща дейности по цялата планета, как тази цивилизация би съхранявала своята информация ( кристалните дискове са практически вечни и удобни за съхранение, което пък от своя страна обяснява ЛИПСАТА НА ПИСМЕНИ ДОКУМЕНТИ И АРТЕФАКТИ от дълбока древност ) и защо пирамидите са останали нефункциониращи след спиране на действието на комуникационната система, може би след предполагаеми катастрофични събития, примерно потоп, космически катаклизъм и т.н.

Трябва да отбележа и многото доказателства, които се събират към този момент, че пирамидите датират като постройки от далечно време много назад в историята на планетата, а нашата човешка цивилизация ги е преизползвала за храмове и свещени места, като някои владетели дори са си приписали тяхното построяване поради липсата на каквито и да било данни около същността им.

Благодаря Ви, че прочетохте този материал!
Ако Ви харесва и искате да споделите свои мисли около "Пирамидите: Теория за глобалната комуникационна мрежа", може да ми пишете на vpl2001@abv.bg !


Автор: Владислав Лозанов # 2019
Всички права запазени


Коментари