Доказателства за Достоверната Древност на Едгар Кейси


В този материал искам да споделя с Вас защо по мое мнение информацията, споделена от известния американски лечител и ясновидец Едгар Кейси ( 1877 - 1945 ) е надежден нетрадиционен източник за факти от далечното минало и алтернативна основа за проучването на древността.


Едгар Кейси е известен със своите предсказания, направени в състояние, подобно на сън и записани чрез уреда стенограф. Той е лежал по гръб, със затворени очи и с ръце на корема си, изпадайки в необичайно състояние и по този начин е имал достъп до многообразна и неизчерпаема информация. Тази информация е сбор от над 14 000 разказа, наречени „тълкования“ ( от английски - readings ), записана е на магнетофонни ленти и е събрана в няколко биографии.

Темите на тълкованията са изключително различни по тематика: предишни събития в живота на анализирания човек, включително злополуки или забравени травми; както и древна история, включително геоложката еволюция на планетата и подробности за племената и цивилизациите, които са живели преди записаната човешка история.

Според самия Едгар Кейси, източниците му на ментална информация са в най - голяма степен два: подсъзнанието на анализирания човек - индивидуалност ( обекта на тълкованието ) и Акашовите хроники ( Всемирното информационно поле или Книгата на живота ).

Защо и трябва ли да разчитаме на достоверността на тази информация?

Тълкованията на Едгар Кейси осигуряват огромно изобилие от описания на древния свят. Едгар Кейси не само обсъжда скрити археологически обекти и различни открити останки на забравени цивилизации, но и твърди, че историята на човечеството ни връща поне десет милиона години назад! Въпреки че голяма част от неговите материали е невъзможно да бъдат фактически проверени, понякога съвременните изследвания разкриват доказателства, потвърждаващи информацията от неговите тълкования, разказани в съноподобно състояние.

Например, повече от единадесет години преди свитъците от Мъртво море да бъдат открити през 1947 г., Едгар Кейси предоставя много информация за еврейска секта, наречена ЕСЕИ. Кейси твърди, че в обществото на Есеите мъжете и жените са живели и са работили заедно. Учените обаче вярват, че ЕСЕИТЕ са монашеско общество, съставено изключително от мъже. Археологическите разкопки, състояли се след смъртта на Кейси доказаха, че неговата получена при транс информация е вярна.

Ето ( още ) един прекрасен пример: в редица тълкования се обсъжда факта, че река Нил в Африка е променяла курса си през вековете и в далечни времена се е вливала в Атлантическия океан.


Тълкование  # 364-13:
Едгар Кейси: ...... Нил се вливаше в Атлантическия океан. Това, което сега е Сахара, беше обитавана земя и много плодородна…….
….. Това, което сега е централната част на тази страна или коритото на Мисисипи, беше всичко в океана; само платото съществуваше или регионите, които сега са част от Невада, Юта и Аризона, формиращи по-голямата част от това, което познаваме като Съединените щати ...

Тълкование  # 276-2:
Едгар Кейси: ... това го откриваме отново в същата земя, наречена Египет ( това е преди планините да се издигнат на юг и когато водите, наречени Нил, се вливаха в Атлантическия океан сега). ,

Тълкование  # 5748-6:
Едгар Кейси: ... В онези периоди, когато първата промяна настъпи в позицията на земите, когато Нил (или Ноле, тогава) се вливаше в онова, което сега е Атлантическият океан, на края на страната в Конго. Сега, тъй като Сахара е плодородна земя ...

Сякаш за потвърждаване на някои от гореизложените данни, публикация в списание "Science" ( август 1986 г. ), съобщава, че чрез радар от космическа совалка ( Shuttle Imaging Radar from the Space Shuttle ) са открити досега неизвестни речни долини под днешната суша на пустинята Сахара в Африка. Чрез сателитни изображения и археологически разследвания на място, по всичко изглежда и се доказва, че в отминали времена сегашната река Нил е променила курса си и е преминавала през Сахара, през цяла Африка и се е вливала в Атлантическия океан!

Статия в линка ( на английски )  - “SPACE RADAR UNEARTHS SECRETS OF THE ANCIENT NILE ” ( "Космически радар разкрива тайните на древния Нил" )

Тези два примера, които разгледахме, трябва да ни насочат към обобщението, че информацията на Едгар Кейси не трябва да се подминава с лека ръка - само времето ще покаже дали и други тълкования относно Атлантида, древен Египет и древна Персия носят в себе си надеждни и достоверни данни за древността.

Нека не забравяме и българските ясновидци и „тълкователи“, които са имали връзка със световното информационно поле - Баба Ванга, Слава Севрюкова и много други. Те също са ни оставили безбройни разкази и информация, която сме задължени да проучим задълбочено - не само от любопитство, а заради нашето бъдеще като народ и цивилизация!

Използвани са материали от следните източници:

Владислав Лозанов #2018

Коментари