Неразгаданите строежи в Гиза - нов поглед / част 3 /

Строежи в Египет – неочаквания поглед / ЧАСТ ТРЕТА /


В предходните две части разгледахме доста неща, като всяко от тях  може да се подложи на допълнителни подробни анализи. В настоящето изложение няма да Ви заливам с информация, а само ще очертая основните изводи около платото Гиза и Голямата пирамида.


Всички данни сочат категорично, че НЕ Е БИЛО възможно строежът на комплекса да е дело на древните египтяни.

Очевидно, всички тези постройки ВЕЧЕ СА СЪЩЕСТВУВАЛИ и древните египтяни са ги преизползвали или обявили като тяхно дело.

Няма как да се твърди, че добивът и обработката на всички каменни блокове е извършен от древните египтяни – няма никакви данни, а и никой не е присъствал за да потвърди, като това НЕ противоречи на факта, че каменните блокове са добити точно от тези каменоломни.

Вероятно е имало доста изработени и готови камъни и в каменоломните, и на самото плато Гиза, които са били използвани за други строежи или в дострояване на познатите ни такива.

Няма намерени схеми и чертежи, касаещи строежите – не можем да си представим стандартно човешко строителство без наличие на такива.

Силите на древните египтяни са стигнали само за изграждане на малките пирамидки, разположени близо до основните пирамиди в комплекса. Те имат идентична опростена структура, като техния строеж е бил тренировка за довършване на върха на Голямата пирамида.


Поради неизвестна причина / например ПОТОП !? / Голямата пирамида е останала недовършена в горната си част и е трябвало да бъде довършена под напътствия на посветени / богове, жреци /, като ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩАТА пирамида е използвана за рампа, а подготвените блокове от същинската строителна подготовка, намиращи се на терена, са подредени и съм убеден, че съществува неоткрита камера там, намираща се над т.нар. Царска камера.


Отделно, досега не съм срещал убедително доказателство, че Голямата пирамида е била изцяло покрита с облицовъчни камъни – има само данни и информации, че облицовката е използвана за други строежи и премахната в древността – което води до извод, че такава е липсвала. Но дори и да предположим, че тя наистина е била облицована – това също не противоречи на разсъждението – камъните са били идентични като вид и размери и вече съществуващи, налични на платото или в каменоломните, и използвайки пирамидата като рампа са могли по описаният от Херодот технически начин да се сложат по места, което пък обяснява МНОГО ЛЕСНОТО им премахване за използване за други цели.

И понеже цялата древност около платото Гиза не може да се обясни от гледна точка на властващата парадигма за историята на нашата цивилизация се оказва, че единствения възможен строител е древната египетска цивилизация. 

Всички следи НЕПАСВАЩИ на това са скрити, прибрани, отстранени – дори има открити гробници, които са заровени отново след като са били открити. 

Ето например липсваща част от вътрешната архитектура на Голямата пирамида.

В миналото:

Източник на снимката: http://www.escottspencer.com/gypsy-waves-photos.htm

В наши дни:


Източник на снимката:  http://www.solomonseries.com/freedownloads5.htm

И какво точно е имало там на пода:Най – вероятно специфична плоча с геометрична стойност около разшифроването на пирамидния код! Но ….. вече я няма! Надявам се да е прибрана на сигурно място!

Това е, приятели!

Древните египтяни са използвали вече готовият комплект от строежи и материали и са успели да реализират различни постройки. Но основните уникални древни обекти са изработени от ГЛОБАЛНА ИЗЧЕЗНАЛА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, която е владеела непознати за възприятията ни технологии и чрез тях е реализирала каменни строежи с напълно невъзможна за разбиране от нас ЦЕЛ!Но такава цел е имало! Надявам се 2018 година да ни донесе много новости и открития около древността на човечеството, като ще се радвам на силно българско участие!

Както винаги, всичко е въпрос на гледна точка и аз ще се радвам да споделя моето виждане около мистерията с Вас в близко бъдеще!

Владислав Лозанов 2017Няма коментари:

Публикуване на коментар