Публикации

Уникалният математически анализ на Голямата пирамида в Гиза От 1859 година!