Тъжният фокусник / разказ /


Автор: Преслав Лозанов - 11 години


"Тъжният фокусник"

Преди години в един град живееше един тъжен фокусник.Той беше винаги тъжен, защото фокусите му не се получаваха.
Веднъж едно малко момче, което беше винаги щастливо и усмихнато, мина покрай него и го попита:
 - Защо си тъжен, фокуснико ?
 - Винаги, когато изляза пред публика, се притеснявам, а фокусите ми не се получават - отговори той.
 - Винаги ли си тъжен?
 - Да, винаги. Никога не ми се е появявала усмивка на лицето - въздъхна фокусникът.
 - Колко  жалко! Слушай, аз ще ти помогна да бъдеш щастлив, защото да си тъжен е лошо - усмихна се момчето.
И момчето поведе фокусника към дома си. Влязоха в стаята на момчето и то подреди своите плюшени играчки на леглото.
 - Сега, представи си, че тези плюшени играчки са твоята публика!
Фокусникът направи опит, но плюшените играчки били толкова смешни, че той направо се пръсна от смях, а момчето много се зарадва. Двамата се смяха дълго време.
 - Утре ще имам представление - каза фокусникът. - Ако искаш, може да дойдеш.
 -  С удоволствие! - съгласи се момчето.
На следващия ден момчето отиде на представлението. Фокусникът излезе на сцената. Той си представи публиката като плюшени играчки. Усмихна се. Започна да прави невероятни фокуси. Всички ръкопляскаха и викаха от радост.
Фокусникът никога не се беше чувствал толкова щастлив.

@2018Няма коментари:

Публикуване на коментар