Рядка древна полигонална форма и обекти в България

Тази полигонална архитектурна форма* при паметниците, датирани в години преди новата ера, е изключително специфична, като най - уникалните нейни представители са в Египет и то - забележете - ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА на две пирамиди в долината на река Нил / позиции №1, №2 и №3 /.Те са на изключителна възраст, едната от тях е неразгаданата хилядолетна Голяма / Хеопсова / пирамида, а другата - Червената пирамида / Red pyramid / в Дашур.

Какво е полигон / полигонален ? - Думата “полигон” идва от латинската дума polygōnum, от гръцката дума πολύγωνον (polygōnon/polugōnon), означаващи многоъгълен. Всеки полигон е наименуван (а понякога и класифициран) в зависимост от броя на страните му.

Вътрешността на споменатите египетски пирамиди не винаги е била достъпна за хората, а първото влизане в Голямата пирамида, откакто пирамидата е била запечатана отдавна, успява да осъществи арабският халиф Абдула Ал Мамун през - отново забележете - 820 година ОТ новата ера / 820 AD /.

По този повод смятам, че срещането на тази форма и в България / позиции №6 и №7 / е уникално и трябва да се проучи много внимателно, и да не се подминава датирането на тези обекти в нашата страна, което е около 400 година ПРЕДИ новата ера / 400 BC /.

На позиция №8 е показана идейна реконструкция на храма на цар Соломон в Йерусалим, където също откриваме тази специфична форма.

В годините след новата ера, полигоналната форма се използва изключително от арабите / мюсюлманите при строителство на джамии - в интериора и екстериора на обектите - например снимки №9 и №10!

Но ..... всички знаем, че арабите са владеели Египет за доста дълго време. Дали те не са заимствали тази уникална форма, след като са проникнали в Голямата пирамида?

Забележете, тази форма е застъпена точно В НИШИ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ДЖАМИИ!

Другият вариант е арабите да са направили / изработили нишата в Камерата на Царицата от Голямата пирамида в Гиза след проникването вътре, но по мое скромно мнение вероятността за това е минимална с оглед присъствието на посочената форма и в архитектурата на Голямата галерия, и в архитектурата във вътрешността на друга пирамида.

Интересно стана .....!

=========================================================
Снимки и примери с номерация:
=========================================================

1. Египет, Голямата пирамида в Гиза - Камера на Кралицата
Реална Година на завършване - неизвестна
Година на завършване от официалната наука - 2 580 г.пр.н.е.
Година на завършване от алтернативната наука - около 11 000 г.пр.н.е.
Уникална полигонална форма на Нишата във вътрешността на камерата

http://www.drhawass.com/wp/wp-content/uploads/2015/07/Queens-chamber.jpg


2.  Египет, Голямата пирамида в Гиза - Голямата галерия
Реална Година на завършване - неизвестна
Година на завършване от официалната наука - 2 580 г.пр.н.е.
Година на завършване от алтернативната наука - около 11 000 г.пр.н.е.
Уникална полигонална форма на галерията във вътрешността на пирамидата
3.  Египет, Червената пирамида в Дашур - Камера на Кралицата
Реална Година на завършване - неизвестна
Година на завършване от официалната наука - 2 600 г.пр.н.е.
Година на завършване от алтернативната наука - около 11 000 г.пр.н.е.
Уникална полигонална форма на вътрешната камера на пирамидата
4.  Египет, Храм Карнак, Луксор
Реална Година на завършване - неизвестна
Година на завършване от официалната наука - 2 000 г.пр.н.е.
Година на завършване от алтернативната наука - около 11 000 г.пр.н.е.
Уникална полигонална форма сред древноегипетските останки от строителство

http://euler.slu.edu/~bart/egyptarchive/tutmosis3-karnak/karnak_34.jpg


5. Перу, Олайнтантамбо
Реална Година на завършване - неизвестна
Година на завършване от официалната наука - 1 500 г. от н.е.
Година на завършване от алтернативната наука - година преди новата ера
Уникална полигонална форма орнамент от строителството
6. България, Гробница Мезек
Реална Година на завършване - неизвестна
Година на завършване от официалната наука - около 400 г.пр.н.е.
Година на завършване от алтернативната наука - неизвестна
Уникална полигонална форма на входа
7. България, Гробница Голяма Косматка
Реална Година на завършване - неизвестна
Година на завършване от официалната наука - около 400 г.пр.н.е.
Година на завършване от алтернативната наука - неизвестна
Уникална полигонална форма във вътрешността на гробницата8. Храм на цар Соломон
Идейна реконструкция
Година предполагаема - около 600 г.пр.н.е.


9. Джамия Ал Барша, Дубай


10. Ниша в джамия

Източник на снимката: http://www.cosmicdoorways.net


*Информацията в статията касае древни обекти, датирани според официалните методи в години преди новата ера!

Няма коментари:

Публикуване на коментар